Pravne rešitve prilagajamo vsakemu primeru posamezno.
Učinkovito, strokovno, zanesljivo!

civilno pravo

odškodninsko pravo

dolžniško upniška razmerja

priprava pogodb

priprava izvršb

stvarno pravo in nepremičnine

sosedski in mejni spori

družinsko pravo

dedno pravo

kazensko pravo

ustavno pravo

upravno pravo

gospodarsko pravo

delovno in socialno pravo