Civilno pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava ni neposredno udeležena (kot je v drugi temeljni pravni panogi, javnem pravu).

Civilno pravo se deli na:

obligacijsko pravo – pravo obveznosti (pogodbe, odškodninske obveznosti, …);
stvarno pravo – pravo pravic na stvari (zlasti lastninske pravice);
dedno pravo – pravo prehoda lastnine umrlega na dediče;
družinsko pravo – pravo osebnih stanj (zakonska zveza, zunanjzakonska skupnost, družina).